Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho.

Sepsal

Josef Myslimír Ludvík,

někdy farář na Bohušíně, posléz na odpočinutí co oltářník ve Skalici nad Úpou.

DÍL 1.

(s vyobrazením Náchoda)
V Hradci Králové, 1857.
Tiskem Lad. Pospíšila.

Příloha Velikost
Památky Náchoda Ludvík.pdf 2.0 MiB

Obsah

Předmluva

Pravěk země České

Domysly o zdejším okolí v dávnověku

Prvotní zřízení země České až do 14. století.

Přehled stručný všech známých držitelův někdejšího panství Náchodského.

Hron z Náchoda

Ješek z Náchoda

Páni z Dubé

Hajman (Hejman) či Hynek z Dubé

Hynek a Ješek (Jan) bratři z Dubé a z Náchoda

Dětřich či Jindřich z Janovic. 1390 - 1412

rytíř Jindřich, řečený Lefl z Lažan na Krakovci. 1412 - 1414

Páni Kunstatští z Poděbrad. 1414. - 1498

Boček st. z Kunstatu

Viktorin z Kunstatu a z Poděbrad, 1425

Jiří z Poděbrad, (1427 - 1456.)

Jan Holec (Holý, z Nemošic) a Mikuláš Trčka z Lípy. 1427 - 143?

Jan Baštín z Porostlé. 1432

Jan Kolda ze Žampachu, starší a mladší. 1437 - 1456

Jiří Poděbradský, správce království Českého. 1456 - 1458

Boček a Viktorin, bratří z Kunstatu. 1458 - 1469

Jindřich starší, vévoda Minsterberský. 1470 - 1497

Jan mladší Špetle z Prudic a Žlebův, později z Janovic 1497 - 1532

Hynek Špetle z Janovic. 1532 - 1533

Vojtěch z Pernsteina a na Helfensteině. 1533 - 1534

Jan z Pernsteina a na Helfensteině. 1534 - 1544

Páni Smiřičtí

Sigmumd Smiřický ze Smiřic. 1544 - 1548

Albrecht Smiřický ze Smiřic. 1548 - 1566

Hedvika Smiřická z Hasenburku, poručnice 1566 - 1586

Václav ze Smiřic. 1586 - 1598

Albrecht Václav ze Smiřic. 1593 - 1614

Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic. 1614 - 1618

Saloména Marketa ze Smiřic, provdaná Slavatová ze Chlumu a Košmberka. 1618 - 1620

Fiskus královský. 1621 - 1623

Maria Magdalena Trčková z Lobkovic. 1623 - 1629

Adam Erdmann, hrabě Trčka z Lípy. 1629 - 1634

Oktavian (Octavio), kníže Piccolomini z Aragona, vévoda z Amalfi. 1634 - 1656

Aeneas Sylvius, kníže Piccolomini. 1656 - 1673

Vavřinec, kníže Piccolomini, 1673 - 1712

Jan Václav, kníže Piccolomini. 1712 - 1742

Octavian II., kníže Piccolomini. 1742 - 1757

Jan Pompejus, kníže Piccolomini. 1757 - 1765

Josef Parille kníže Piccolomini. 1765 - 1783

Pozdvižení selské r. 1775.

Přeháňka Pruská r. 1778

Josef Vojtěch, hrabě Desfours, 1786 - 1791

František Antonín, hrabě Desfours. 1791 - 1792

Petr, vévoda Kuronský a Zahaňský. 1792 - 1800

Kateřina, vévodkyně Zahaňská. 1800 - 1839

Maria Paulina, kněžna z Hohenzollern-Hechingen. 1839 - 1840

Karel Octavius, hrabě z Lippe-Bisterfeld. 1840 - 1842

Jiří Vilém, kníže samovladný z Lippe-Schaumburg. 1842 -

Dodatky ku str. 37. výpis z desk kněžských konsistoře Pražské.

Listy svobodnické

Opravy a dodatky