Jiří z Poděbrad, (1427 - 1456.)

pán na Liticích a Náchodě, spolu dědic Poděbrad i všeho jiného zboží po strýci Hynkovi z Poděbrad, který bezdětek zemřel, Náchodem nevládnul; neboť v zboží to vešli a jeho se zmocnili rozliční dobrodruhové urození, až teprv po 19ti letech pan Jiřík mocí válečnou ho vydobyl, jak dále vypravovati budeme. —