Historický vývoj Čech severovýchodních

Příloha Velikost
Mapa velkostatků v severových. Čechách okolo roku 1400.jpg 4.87 MB
Historický vývoj Čech severovýchodních.pdf 793.94 KB

Dr. J. V. ŠIMÁK: Historický vývoj Čech severovýchodních.

(Od kladského pomezí, roč.

Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848

Dr. Vácslav Řezníček:

Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848.

Metternichovo státnické umění konečně tak se přežilo, že vládní jeho systém zůstával bez moci a vlivu i v odlehlé podhorské krajince, již obýval zbožný, tichý a poslušný český lid. Toho dokladem bylo na úpatí Krkonošů a hor Žaltmanských rozprostírající se Skalicko, kde pak následkem toho došlo k nejhroznějším výstupům, jaké se též i v nejklidnějším kraji mohou vyskytnouti, začne-li lid sám souditi. Jest to kus úžasné a kruté historie ze života a citu českého lidu.

Myslimír, po horách krkonošských putující

Památky Náchoda

Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho.

Sepsal

Josef Myslimír Ludvík,

někdy farář na Bohušíně, posléz na odpočinutí co oltářník ve Skalici nad Úpou.

DÍL 1.

(s vyobrazením Náchoda)
V Hradci Králové, 1857.
Tiskem Lad. Pospíšila.

Josef Myslimír Ludvík

Josef Myslimír Ludvík

J. M. Ludvík, portrét od neznámého malíře

Josef Myslimír Ludvík (2. dubna 1796 Dolany u Jaroměře – 1. ledna 1856, Malá Skalice – dnes součást České Skalice), první obrozenecký historik Náchodska, spisovatel a římskokatolický kněz.

Narodil se v Dolanech u Jaroměře číslo 4, v rodině zámožného rolníka.

Syndikovat obsah