Severovýchod

Přepis několika starších dokumentů z regionální historie severovýchodních Čech, které by mohly nezaslouženě upadnout v zapomnění.

Zatím to jsou:

Dr. J. V. ŠIMÁK: Historický vývoj Čech severovýchodních.

Dr. Vácslav Řezníček: Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848

Josef Myslimír Ludvík: Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho.

Josef Myslimír Ludvík: Myslimír, po horách krkonošských putující

Josef Myslimír Ludvík: Bašta, skalné strmiště v Saské Helvecii.