František Antonín, hrabě Desfours. 1791 - 1792

Připadlo sice jemu panství Náchodské; že pak dluhy nesmírné vyplatiti nemohl, připustiti musel dražbu veřejnou, ve kteréž za 1,222.000 zl. přešlo v majetek Petra, knížete Kuronského.

Dle popisu tehdejšího měl zámek 70 síní a pokojů, kleneb 16, komor 24, kuchyň. 16, sklepů 8, tři konírny pro 36 koní, čtyry kolny pro vozy a dříví; povinnosti poddaných obnášely robot 58.188 dní dvouspřežních a 77.908 pěších mimo podruhův; úrok celoroční od poddaných 1122 zl., od města 81 zl. šosu. Mimo roboty příjem počítán na 40.000 zl.

V tom čase revoluce francouzská první začátek berouc r. 1789, pokročila v tu stranu, že císař Leopold obávati se musel vpádu vojsk francouzských do zemí jeho dědičných; za tou příčinou vešel dne 7. unora 1792 v smlouvu s králem Pruským, ve které uručili sobě země své, a slíbili pomoc vojenskou 20.000 mužů. Tím stalo se, že v polovici června 1792 prošlo 10.000 Prusů pěších a jízdných skrze Náchod. Leopold II. po kratičkém panování skonal dne 1. března 1792, za nástupce maje syna svého císaře Františka II.