Karel Octavius, hrabě z Lippe-Bisterfeld. 1840 - 1842

Pán tento, pošlý z mladší větve německých samovladných knížat z Lippe-Detmold, ujal panství Náchodské za 2,100.000 zl. stř.; ale v krátké dosti době s mnohou výhodou opět prodal 8. dubna 1842 za 2,500.000 zl., vyhradiv sobě také a četné rodině své na deset let svobodný byt v letohrádku Ratibořickém. Byv ducha zpytavého a srdce šlechetného, r. 1846. složil vyznání víry katolické v ruce důst. opata Brúmovského. Později odstěhoval se do Solnohradu, a nyní v Mnichově Bavorském bydlí. —