Josef Vojtěch, hrabě Desfours, 1786 - 1791

Po smrti Josefa Parille, knížete Piccolomini de Villa nuova r. 1783. znikl soud o dědictví Náchodské. — Právo k panství tomuto hájili: Josef Vojtěch, hrabě Desfours v Mont a Athienville, pán na Pruhonicích, Studnici a Lhotě Řešetově, vnuk knížete Vavřince Piccolomini z dcery jeho Lidmily, provdané za hraběte Maximiliana Desfours, jejíž bratr Octavio II. Piccolomini, poslední po meči, dne 25. ledna 1757 byl zemřel, — a Antonín vévoda de Monte Leone, svat či švagr zemřelého knížete Josefa Parille Piccolomini.

Pře na několik roků se protáhla, až konečně panství Náchodské, nyní co zpupné či allodialní, přiřknuto hraběti Desfours. Slavně a hlučně uvítán byl na Náchod s manželkou svou Marií Annou dne 2. srpna 1787. — Šťastně sice vyhrál; snadno nabyl a lehce odbyl. Náruživý jsa milovník honby, hry a banketů, zadluživ se k tomu soudem, upadl do dluhů na půldruhého milionu. Za tou příčinou komise dne 22. pros. 1789 na Náchod přijela, všecko na zámku, ve dvořích a po panství vyšetřila, sepsala a pečetila; — panství dáno sekvestru, t. svěřeno důvěrníku od soudu zřízenému. Hrabě skonal v červnu 1791.

V těch dobách čarovná Ruská Kateřina II. vedla válku s Turky od r. 1788., kteréž císař Josef ku pomoci přispěl; když pak se podobalo, že král Pruský Bedřich Vilém s Turky spojiti se zamýšlí, císař Josef po hranicích vojsko stahovati počínal, kteréž napotom císař Leopold rozmnožil tak, že na Moravě 84.000, v Čechách 53.000 a v Haliči 20.000 mužů soustředěno bylo; neboť i král Pruský znamenitou armádu ve Slezsku byl shromáždil. — Do Náchoda přibylo dne 19. a 20. května 1790 asi 1400 mužů, a sice od pluku jízdného arciknížete Františka a od pluku pěšího knížete Hohenlohe; na to v polou června pluk Varaždinský a oddělení myslivců hraběte Zinzendorf-a; i poleželo zde vojsko až do 17. srpna. Smlouva mezi císařem a králem Pruským v Reichenbachu uzavřena (v srpnu) a válka hrozící odstraněna. Té doby zemřel i slavný hrdina Laudon v hlavním stanu svém v Novém Jičíně na Moravě, stár 75 let.