Páni Kunstatští z Poděbrad. 1414. - 1498

Nejstarší známý prapředek slavného tohoto rodu byl Heralt (Gerard) od r. 1210., purkrabí Olomúcký 1236 — 1240. Syn jeho Boček, purkrabí Znojemský, od krále Otakara II. co vévody Rakouského jmenován po r. 1251. vladařem hrabství Berneckého v Rakousích. Heraltův druhý syn Kuna vystavěl na Moravě, čtyry míle od Brna, hrad, jemuž dal jméno „Kunino město“ či „Kunstat.“ Později tomuto rodu připadly i Poděbrady v Čechách, odkudž zván: „páni z Kunstatu a z Poděbrad.“

Z téhož rodu Náchodem vládli:

Rodokmen - Páni Kunstatští z Poděbrad