Obsah

 • Předmluva
 • Pravěk země České
 • Domysly o zdejším okolí v dávnověku
 • Prvotní zřízení země České až do 14. století
 • Přehled stručný
 • Hron z Náchoda
 • Ješek z Náchoda
 • Páni z Dubé
 • Hajman (Hejman) či Hynek z Dubé
 • Hynek a Ješek (Jan) bratři z Dubé a z Náchoda
 • Dětřich či Jindřich z Janovic. 1390 – 1412
 • rytíř Jindřich, řečený Lefl z Lažan na Krakovci. 1412 — 1414
 • Páni Kunstatští z Poděbrad. 1414 – 1498
 • Boček st. z Kunstatu.
 • Viktorin z Kunstatu a z Poděbrad, 1425
 • Jiří z Poděbrad, (1427 – 1456)
 • Jan Holec (Holý, z Nemošic) a Mikuláš Trčka z Lípy. 1427–143?
 • Jan Baštín z Porostlé. 1432
 • Jan Kolda ze Žampachu, starší a mladší. 1437 – 1456
 • Jiří Poděbradský, správce království Českého. 1456 – 1458
 • Boček a Viktorin, bratří z Kunstatu
 • Jindřich starší, vévoda Minsterberský. 1470 – 1497
 • Jan mladší Špetle z Prudic a Žlebův, později z Janovic. 1497 – 1532
 • Hynek Špetle z Janovic. 1532–1533
 • Vojtěch z Pernsteina a na Helfensteině. 1533 – 1534
 • Jan z Pernsteina a na Helfensteině. 1534 – 1544
 • Páni Smiřičtí
 • Sigmumd Smiřický ze Smiřic. 1544 – 1548
 • Albrecht Smiřický ze Smiřic. 1548 – 1566
 • Hedvika Smiřická z Hasenburku, poručnice 1566 – 1586
 • Václav ze Smiřic. 1586 – 1598
 • Albrecht Václav ze Smiřic. 1593 – 1614
 • Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic. 1614 – 1618
 • Saloména Marketa ze Smiřic, provdaná Slavatová ze Chlumu a Košmberka. 1618 – 1620
 • Fiskus královský. 1621 – 1623
 • Maria Magdalena Trčková z Lobkovic. 1623 – 1629
 • Adam Erdmann, hrabě Trčka z Lípy. 1629 – 1634
 • Oktavian (Octavio), kníže Piccolomini z Aragona, vévoda z Amalfi. 1634 – 1656
 • Aeneas Sylvius, kníže Piccolomini. 1656 – 1673
 • Vavřinec, kníže Piccolomini, 1673 – 1712
 • Jan Václav, kníže Piccolomini. 1712 – 1742
 • Octavian II., kníže Piccolomini. 1742 – 1757
 • Jan Pompejus, kníže Piccolomini. 1757 – 1765
 • Josef Parille kníže Piccolomini. 1765 – 1783
 • Pozdvižení selské r. 1775
 • Přeháňka Pruská r. 1778
 • Josef Vojtěch, hrabě Desfours, 1786 – 1791
 • František Antonín, hrabě Desfours. 1791 – 1792
 • Petr, vévoda Kuronský a Zahaňský. 1792 – 1800
 • Kateřina, vévodkyně Zahaňská. 1800 – 1839
 • Maria Paulina, kněžna z Hohenzollern-Hechingen. 1839 – 1840
 • Karel Octavius, hrabě z Lippe-Bisterfeld. 1840 – 1842
 • Jiří Vilém, kníže samovladný z Lippe-Schaumburg. 1842
 • Dodatky ku str. 37. výpis z desk kněžských konsistoře Pražské
 • Listy svobodnické
  • 1. Svobodníka dolejšího ve Rtyni
  • 2. Rychetského ve Rtyni
  • 3. Svobodníka v Libnětově
  • 4. Svobodníka ze Srbské vysoké
  • 5. Svobodníka na Skočkově
 • List propuštění z člověčenství
 • Opravy a dodatky
 • Rejstřík
 • Jména tit. pp. odběratelů těchto památek